Gravferd


Nokre gonger i livet kan me oppleva det vonde å mista ein eller ei av våre aller næraste. Då er det ikkje alltid enkelt å vita kva me skal gjera av praktiske gjeremål.

Eidfjord kyrkje har utarbeidd ein faldar til deg som treng rettleiing ved dødsfall i familien. Faldaren får du på kyrkjekontoret, legekontoret og på Bygdaheimen. Du kan også lese faldaren ved å klikke her. Kyrkja si deltaking ved gravferd er ein viktig del av kyrkja si oppgåve.