Kyrkjebladet


Det kjem ut 4 blad i året. Dei kjem til påske, før sommarferien, på hausten og til jol.

Alle husstandar i Ulvik og Eidfjord får Brubyggjaren i postkassen.
Bladpengar er frivillige, men særs velkomne! Det er mogeleg å abonnere på bladet dersom du bur utanbygds.
Ta kontakt med kyrkjekontoret, eller fyll ut skjemaet på nettsida til Ulvik kyrkjelyd !

Bladpengar             kr 200,-
Utanbygds              kr 300,-
Utanlands               kr 400,-

Kontonummer Brubyggjaren: 3626.26.78029 / Vipps: 661653

Dersom du ønskjer å lese Brubyggjaren på nett, kan du laste det ned under. God lesing!