Dåpen


Dåpen er ein av dei store dagane i familien. Dåpsdagen er ei markering og feiring av barnet som er fødd. Men den er meir enn det. Dåp er eit av kyrkja sine to sakrament. Det er ein heilag handling kyrkja utfører på oppdrag frå Jesus.

Til deg som no har fått eit lite barn, ta kontakt med oss når du ønskjer dåp.
Før fekk kyrkjekontoret informasjon om nyfødde born der foreldre var medlem i Den norske kyrkja. Dette får me ikkje tilsendt automatisk lenger og difor kan me diverre ikkje sende ut personleg informasjon om dåp. Foreldre må difor no sjølv ta kontakt med kyrkjekontoret.
I kalenderen på desse nettsidene finn du informasjon om gudstenester som er aktuelle for dåp. Ved dei fleste gudstenestene (men ikkje alle) er det høve til å ha dåp. Me ønskjer velkomen til dåp!
Vil du lese meir om dåpen har kyrkja.no mykje nyttig informasjon på sine nettsider