Konfirmasjon


Konfirmasjon - kyrkja sitt viktigaste ungdomsarbeid Ordet "konfirmere" tyder "stadfeste", og det er Gud som stadfestar løfta han gav ved dåpen til konfirmanten.

Opplæringa i konfirmasjonstida er ein viktig del av kyrkja sitt arbeid med å oppfylle ansvaret for dei som er døypt. Unge som ikkje er døypt, kan ta del i programmet for konfirmasjonstida, men dersom dei ynskjer å delta fullt ut i den avsluttande konfirmasjonsgudstjenesta, må dåp finne stad før denne. Konfirmasjonstida definerast som avslutninga av kyrkja sitt dåpsopplæringsprogram. Undervisninga finn stad i Eidfjord kyrkje omlag annankvar tysdag i kyrkjelydssalen. Vil du vita meir om konfirmasjonen er det mykje å finna på nettsidene til kirken.no