Dåpsveggen


Me set stor pris på om du vil sende eit bilete av dåpsbornet til oss etter dåpen.

I dåpssakrestiet ønskjer me å ha bilete av alle dåpsborna i Eidfjord. Etter som åra går håper me at me får veggene fulle av dåpsbilete. Her kan dåpsbornet (og andre) seinere få eit gjensyn med seg sjølv, søsken, eigne born, eller andre kjente som nydøypt.

 

Tilbake