Born og unge i Eidfjord kyrkje


I kyrkja vår er det stor aktivitet, og mykje av det som skjer er tilrettelagt for born og unge.

Eidfjord kyrkje har eit samanhengande tilbod fra 0 - 16 år og fleire eldre ungdomar kjem tilbake og er med som leiarar på leirar. Dette set me stor pris på! Klikk deg inn på dei enkelte tilboda og finn ut meir om kva som skjer, kor og kortid!