4-10 år Barnekor Songglede


Er du glad i å syngje? Ver med på barnekoret Songglede. Me treffast kvar tysdag kl. 1700 - 1730 i kyrkjelydssalen. Her syng me og kosar oss. 

 

«Songglede» med Ingeborg

Kven?        alle mellom 4 og 10 år som er glad i å syngje

Kor tid?      tysdagar kl. 1700 - 1730 (ikkje i skuleferiene)   

Kor?          Eidfjord kyrkje - kyrkjelydssalen

Kva?        «Songglede» er eit prosjektkor. Me syng i lag og har det kjekt.

Det kan kanskje vere litt skummelt å komme åleine til øvingane. Mamma eller pappa eller ein annan vaksen kan gjerne vere med. Kaffi/te står klar til dei vaksne i kyrkjelydsalen.

Det er ingen påmelding til koret.

Me gler oss til å møte akkurat deg på korøvinga.

Tilbake