Gravferd for utanbygds


BETALINGSSATSAR GRAVFERD UTANBYGDS BEBUAR

Gravferd        kr 2 700
(Til dekking av: Oppvarming, reinhald, administrasjon,  kyrkjetenar og organist )
 
Graving av kistegrav      kr 4 600,-

Urnenedsetjing       kr    600,-

Unntak ved gravferd, graving av grav og urnenedsetjing:
For medlem av Den norske kyrkja skal det ikkje betalast ved gravferd, graving av grav eller urnenedsetjing når avdøde sine næraste pårørande budde i kommunen ved dødsfallet, eller avdøde budde i ein annan kommune på grunn av sjukdom eller alderdom.

Dei kyrkjeleg tilsette skal som hovudregel vere med å leggja til rette og gjennomføra kyrkjelege handlingar.
 

Tilbake