Gravferdsdagar


Faste gravferdsdagar i Eidfjord er tysdag og torsdag.

Eidfjord deler organist med Odda. Organisten sine faste arbeidsdagar i Eidfjord er tysdag og torsdag. Desse dagane vert difor dei normale gravferdsdagane i Eidfjord. Dersom familien ønskjer gravferd ein annan dag, må dei sjølve koste utgifter til vikar. Satsen for dette er
kr 2 500,-

 

Tilbake