Konkurranse - Er du med?


Som kvart år blir det jolekrubbe under klokketårnet i år òg. Men i år tenkte me å fortelje heile juleevangeliet. Og her treng me di hjelp. Bli med å fortelje joleevangeliet med hjelp av eit bilete eller ein kort film.

 

Slik er du med: Vel ut kva del av joleevangeliet du vil fortelja. Ta eit bilete som igjen forteljer teksten, eller lag ein kort film (maks 3 min). Bruk deg sjølv, naturmateriale, LEGO eller teikn. Her kan du vere skikkeleg kreativ. Alle aldersgrupper kan delta. Du kan delta åleine eller som gruppe. Send det ferdige produktet til manuela@eidfjordkyrkje.no eller levèr det på kyrkjekontoret. Frist for innsending: 30.11.2020.

Alle bilete/filmar me bruker i lag med jolekrubba vår vert premmierte. Premien er eit gåvekort til Eidfjord kommunale kino. Vinn ein gruppebidrag, vert heile gruppa invitert til kino i kyrkja.

Delar av joleevangeliet:

Ein engel kjem til Maria (Budskapen til Maria) – Lukas 1, 26-38 https://bit.ly/3nizuku

Jesus blir født – Lukas 2,1-7 https://bit.ly/35qM2jw

Gjetarar på vitjing – Lukas 2,8-20 https://bit.ly/35qM2jw

Vismennene hyller Jesus – Matteus 2,1-12 https://bit.ly/35p0tVk

Det gjelder: Når du sender inn eit bilete eller ein film gir du tillating at me kan publisere det på heimesida, på sosiale media og i kyrkjebladet vårt i lag med namnet ditt. Du kan berre delta om du er busett i Eidfjord. Eidfjord kyrkjekontor er ansvarleg for konkurransen. Den står ikkje i forbindelse andre organisasjonar/bedrifter. Gevinsten kan ikkje utbetalast i kontantar.

Tilbake