Konsert i kyrkja 10. juli kl. 16.00


Det franske barne- og ungdomskoret Les Petis Chantaurs Saint-Andrè er på turne i Norge, og kjem innom oss i Eidfjord. Koret består av 64 gutar og jenteri alderen 7-18 år. Dei øver to gonger pr veke, og opptrer ofte i Frankrike, og på ulike konsertturnear.

Visjonen deira er at konsertane skal vere eit bodskap om håp og oppmuntring for alle.

Konserten er gratis. Det vert tatt opp kollekt til inntekt for koret.

Tilbake