Barnekor Songglede


Har du ein liten songfugl heime? Kvar tysdag blir det barnekor (1.-4. klasse) kl. 14.30 - 15.00 og songstund (4-6 år) kl. 17.00 - 17.30.

Barnekor (1.-4. klasse): tysdagar kl. 1430 - 1500 Ingeborg hentar barna på SFO og leverer dei tilbake når dei er ferdige. Øvingane er i kyrkja. Påmelding til Ingeborg (mobil 971 65 132).

Songstund (4-6 år): tysdagar kl. 1700 - 1730 I songstudna syng Ingeborg kjendte og nye bornesongar med borna. Gjerne kan borna komme i lag med ein vaksen. For spørsmål ta kontakt med Ingeborg.

Tilbake