Jente 15 år: Konfirmant i Norge, brud i Nepal


Hver år, på tirsdagen etter Black Friday, arrangeres givergledens dag verden over.  Vi kaller dagen Giving Tuesday. I Eidfjord sokn støtter me arbeidet Himalpratner gjer i Nepal. Ver med å gi ein bidrag til ein god sak

 

Gi ditt bidrag her: Gi et valgfritt beløp ved å trykke her.

Deepa var bare 15 år da hun ble giftet bort. Hun fikk ikke fullført ungdomsskolen, for ekteskapets forpliktelser startet umiddelbart etter bryllupet. Et nytt liv ventet henne. Dette var et liv preget av at hun ble gift med en mann som var 10 år eldre enn henne. Livet hennes ble også i større grad kontrollert av hennes svigerfamilie. Deepa hadde ikke noe valg.

En tøff start på voksenlivet 

Allerede året etter fikk hun sitt første barn, en gutt. Hun elsket sønnen sin, og ønsket å gjøre det beste for ham, men oppdaget samtidig at hun var altfor umoden til den store oppgaven hun sto overfor. I tillegg hadde ikke kroppen hennes blitt ferdig utviklet, og hun fikk store helseproblemer relatert til dette. Så ble hun gravid med barn nummer to. Da økte problemene i omfang.

Deepa fikk store problemer med helsa grunnet påkjenningene kroppen ble utsatt for. I tillegg til graviditeten førte fattigdom i familien til et næringsfattig kosthold. Et kosthold som er potensielt farlig for barnet som skulle bli født. Dette fikk store konsekvenser for den lille jenta som etter hvert ble født med altfor lav fødselsvekt.

Jobber for å stoppe skadelige skikker 

Det er for sent for Deepa. Hun kan ikke gå tilbake til det som en gang var. Heldigvis var hun heldig med mannen hun giftet seg med. Han har aldri vært voldelig mot henne. Ikke alle jenter har hell i det som allerede er en uheldig situasjon. Uansett er ikke 15 år en god alder for ekteskap. Jenter trenger skolegang, ikke en eldre ektemann.

Jobber mot barneekteskap 

Vår største partner i Nepal, United Mission to Nepal, starter nå et banebytende prosjekt rettet mot barneekteskap i Rukum-regionen. I dette området giftes jenter bort tidlige grunnet fattigdom og begrensede muligheter til utdanning.

Ved å satse på følgende tiltak skal disse skadelige skikkene motarbeides:

Holdningsskapende arbeid i form av informasjonsutveksling og underskriftskampanjer.

Dialogarbeid rettet mot landsbyledere og religiøse ledere, som utgjør en stor maktposisjon.

Barneklubber, lokalt politi og lokale myndigheter.

Dialogarbeid rettet mot foreldre som egentlig vil sine døtre vel.

Jobber for at jenter skal fullføre ungdomsskolen.

Mediepåvirkning

Ved å jobbe på denne måten ønsker vi å redusere antall barneekteskap i regionen. Dette vil på sikt bidra til å styrke kvinners rettigheter i generasjoner. Mødre som selv ikke er giftet bort, vil i mindre grad gifte sine døtre bort. I tillegg viser arbeidet med likestilling seg å være godt for familieøkonomien, da både mor og far kan bidra økonomisk til husholdet.

Dette arbeidet kan vi kan klare med din hjelp!

Vi trenger penger til å dekke disse kostnadene:

  • Materialer til holdningsskapende arbeid: 5824 kr
  • Barneklubb og ungdomsklubb: 3459 kr
  • Materiale til barneklubb: 3641 kr
  • Materiale til holdningsskapende arbeid i barneklubb: 6371 kr
  • Holdningsskapende arbeid i media: 4366 kr
  • Opplæring av frivillige, ansatte og lokalbefolkning 
    dialogarbeid: 12 698 kr
  • Møtefasilitator: 1455 kr
  • Øvrig aktivitet i forbindelse med arbeidet som krysser med andre prosjekter: 2291 kr


Bruk Giving Tuesday, givergledens dag, til å markere nepalske jenters rett til skolegang og frihet fra for tidlig inngåtte ekteskap.

Tilbake