Gudsteneste på Bu


Kan du sjå kor det er? Riktig. Det er Bu. 22. August kl. 11 invitere Eidfjord sokn til gudsteneste på skulen på Bu. Presten er Johannes. Me satsar på fint vêr. Etter gudsteneste er alle inviterte til kyrkjekaffi og årsmøtet.

Med kommunegrensejusteringa i januar 2022, blir det òg ein soknegrensejustering. På årsmøtet blir det informert om kva det betyr. Så har du spørsmål rundt det er det lurt å ta ein tur til Bu denne gangen.

Tilbake