Jolehelsing 2022

God jol frå oss i Eidfjord kyrkje  

 

Julehelsing

Julehelsing 2021

Palmesøndag

Andakt på palmesøndag - sjuande del i en serie i fasten/påska 2021

Maria bodskapsdag

Andakt på Maria bodskapsdag - sjette del i en serie i fasten/påska 2021

4. søndag i fastetida

Andakt på 4. søndag i fastetida - femte del i en serie i fasten/påska 2021

3. søndag i fastetida

Andakt på 3. søndag i fastetida - fjerde del i en serie i fasten/påska 2021

2. søndag i fastetida

Andakt på 2. søndag i fastetida Tredje del i en serie i fasten/påska 2021

1. søndag i fastetida

Andakt på 1. søndag i fastetida Andre del i en serie i fasten/påska 2021

Askeonsdag

Andakt på askeonsdag  Første del i en serie i fasten/påska 2021