Sal av eldre gravminne


Eidfjord sokneråd har eldre gravminne for sal. Pris pr gravminne inkl nedsliping, sokkel og montering er kr 7 000,- Påføring av tekst på gravminnet er ikkje inkludert. Dette avtaler kjøper direkte med steinleverandør.  

Me har samla ei oversikt over gravminne som er for sal i ein perm. Er du interessert i å setje opp eit eldre gravminne på ein gravstad får du låne permen med heim for å sjå om du sjå om du finn noko som passer.    

 

Tilbake