Bruk av Eidfjord gamle kyrkje til vigsel


Dersom det er ønskje om å nytte Eidfjord gamle kyrkje til vigsel er dette mogeleg. Bruk av Eidfjord gamle kyrkje krev ein del ekstra forarbeid for dei tilsette og brudeparet må betale kr 1 000 for dekking av desse kostnadene. Dette gjeld også for brudepar busett i Eidfjord.  

 

Tilbake