Det nye soknerådet


Dette er det nye soknerådet i Eidfjord:

Kari Tveit Hovland, Hans Hellevang, Hilde Anette Oksavik Bu, Kjellaug Enge, Ole-Johnny Odland, GunnKarin Aurdal Kjerland, Ann Kristin Steinhovden Wathne (varamedlem med fast oppmøte), Elsa Garatun (varamedlem), Ida Viveli (varamedlem), Arne G Bu (varamedlem), Tone Anita Lund Garen (varamedlem)

Me ønsker det nye soknerådet velkomen, og ønsker lykke til med arbeidet!

Tilbake