Velkommen til kyrkjene i Eidfjord

Klikk på bileta for meir info om kyrkjene

Eidfjord kyrkje

eidfjord gamle kyrkje

Les meir om
Turistbesøk

Kyrkjene er opne kontordagar frå kl. 09.00 til 15.00
i perioden 01. mai til 02. september
Ellers i året er kyrkjene opne på førespurnad

Retningsliner for bruk av kyrkjene

REGLEMENT OG RETNINGSLINER FOR BRUK AV KYRKJENE I EIDFJORD
 
1. Det skal føreliggja skriftleg søknad om lån av kyrkjene, søknaden må vera soknerådet i hende i god tid.  

2. For å dekke soknerådet sine utgifter ved utlån av kyrkjene vert det krevd inn avgift etter gjeldande satsar. 

3. Bruk av Eidfjord gamle kyrkje vert avgrensa til perioden 15. mai – 15. september.  

4. I denne perioden kan det haldast gudstenester, konsertar og vigslar i Eidfjord gamle kyrkje. Kyrkjelege handlingar skal ellers føregå i Eidfjord kyrkje. 
 
5. Ledsagerbevis skal akseptarast av alle aktørar som nyttar kyrkja til arrangementer.
 
6. Ved vigslar har brudepar eller familie ansvar for pynting inne og eventuelt utanfor kyrkja i samråd med kyrkjetenar. 
 
7. Lokale lag og organisasjonar skal ikkje betale for bruk av kyrkjene.
 
 
 
7. BETALINGSSATSAR VED UTLÅN/BRUK AV KYRKJENE 
Utlån av Eidfjord kyrkje                 kr    500,-
(Til dekking av oppvarming, vask og administrasjon)
 
Utlån/bruk av Eidfjord gamle kyrkje     kr 1 000,-
(Ved utlån: Til dekking av oppvarming, vask og administrasjon.)
(Ved vigslar:: Til dekking av meirarbeid i høve tilsette)
 
Dersom kyrkja sitt personell skal nyttast ved utlån av kyrkjene må det betalast eit tillegg på kr 300,- for kvar påbegynt time.  
 
 
 
8. Kyrkjeverja i lag med leiar i soknerådet får delegert ansvar til å ta stilling til dette regelverket kan fråvikast.
 
Reglementet er vedteke i sak nr 10/16 
 
Dette relementet erstattar gamalt reglement for bruk av Eidfjord gamle kyrkje vedteke i sak nr 18/03